Aleš Sadílek

Servis a prodej regulační techniky plynu

Monitoring a trasování

Monitoring - revize kanalizace

Pro zjištění stavu Vaší kanalizace provádíme monitoring (revizi) kanalizace TV kamerou RIDGID SeeSnake vč. případného DVD záznamu.

Trasování

Trasování kanalizace se provádí pomocí speciálního přístroje (RIDGID NaviTrack Scout), který přesně určí trasu a hloubku kanalizace. V případě poruchy ji přesně lokalizuje a tím Vám odpadnou náklady na vykopání. ;